Marcin Luter

Marcin Luter – Reformator Kościoła
Marcin Luter urodził się 10 listopada 1483 roku w Eisleben jako syn Hansa i Margarety Luter. Hans Luter zapewnił swojemu synowi dobre wykształcenie już od najmłodszych lat.

Studenckie życie Marcina Lutra

W 1501 roku Hans Luter posłał Marcina na studia na wydział sztuk wyzwolonych uniwersytetu w Erfurcie. Był to jeden z najstarszych uniwersytetów w środkowych Niemczech. Marcin Luter miał zdobyć podstawowe wykształcenie potrzebne do rozpoczęcia, zgodnie z wolą ojca, studiów prawniczych.

Jednak pewna podróż zmieniła życie Marcina Lutra. W 1505 roku, będąc już studentem prawa, kiedy Marcin wracał z wizyty w domu do Erfurtu przeżył niezapomnianą burzę, w trakcie której, śmiertelnie przerażony złożył ślub św. Annie, że jeżeli przeżyje zostanie mnichem. Dotrzymując słowa wstąpił do zakonu augustianów eremitów w Erfurcie. Jako brat Marcin prowadził surowe życie zakonne i jednocześnie rozpoczął studia teologiczne. W 1507 roku otrzymał święcenia kapłańskie.

W 1511 roku ks. Marcin Luter przeniósł się do Wittenbergi i tam na uniwersytecie uzyskał tytuł doktora teologii. W Wittenberdze objął stanowisko profesora biblistyki na uniwersytecie. Tam aż do śmierci działał jako profesor teologii.


95 tez sprzeciwiających się sprzedaży odpustów

Począwszy od 1515 roku dominikanin Johannes Tetzel na zlecenie kardynała Albrechta Brandenburskiego prowadził sprzedaż odpustów. Wpływy z tej sprzedaży miały sfinansować ukończenie budowy Bazyliki Świętego Piotra w Rzymie.

31 października 1517 roku Marcin Luter ogłosił 95 tez sprzeciwiających się sprzedażny odpustów, chcąc rozpocząć dyskusję teologiczną. Ta data po dziś dzień stanowi symboliczne zapoczątkowanie Reformacji. 95 tez napisanych przez Marcina Lutra po łacinie szybko zostały przetłumaczone na język niemiecki i dzięki wynalazkowi druku rozpowszechnione.

Ostrzegawcza bulla papieska

W 1520 roku papież wydał bullę ostrzegawczą przeciw Marcinowi Lutrowi, którą  Reformator spalił. Po tym wydarzeniu Marcin   Luter został ekskomunikowany. Na sejmie Rzeszy w Wormacji w 1521 roku Marcin Luter odmówił odwołania swoich pism przed cesarzem Karolem V. Edyktem wormackim Luter skazany został na banicję.

Pobyt na zamku Wartburg

Dla zapewnienia Reformatorowi bezpieczeństwa elektor saski Fryderyk Mądry upozorował jego porwanie i ukrył go na zamku Wartburg koło Eisenach, gdzie Luter ukrywał się przez 10 miesięcy pod przybranym imieniem rycerza Jerzego.

Przetłumaczył tam Nowy Testament z języka greckiego na język niemiecki.

Powrót do Wittenbergi

Już w marcu 1522 roku Marcin Luter powrócił do Wittenbergi, by  cyklem kazań pasyjnych uciszyć niepokoje i zakończyć obrazoburstwo w mieście.

W 1525 roku Marcin Luter ożenił się z byłą zakonnicą Katarzyną von Bora.

Wraz z sześciorgiem własnymi dziećmi, krewnymi, współpracownikami i studentami małżonkowie mieszkali w byłym Czarnym Klasztorze w Wittenberdze.

Ostatnią podróż Marcina Lutra w 1546 roku odbył z powrotem do jego rodzinnego miasta, a jej celem było zażegnanie sporu spadkowego między hrabiami w Mansfeld.

18 lutego 1546 r.  Reformator zmarł w Eisleben i trzy dni później został pochowany w kościele zamkowym w Wittenberdze.

Dzieło Marcina Lutra

Oprócz reform kościelnych, edukacyjnych i społecznych za najważniejsze dzieło Reformatora uznaje się przetłumaczenie Biblii. Biblia Marcina Lutra, wydana drukiem w Wittenberdze w 1534 roku, jak żadna inna książka, wywarła wielki wpływ na rozwój języka niemieckiego i zainicjowała przetłumaczenie Biblii na wiele innych języków europejskich.

 

Sprawdź na mapie, co wydarzyło się w tych miejscowościach.

1497 r. – nauka Marcina Lutra w szkole katedralnej.

Główne miejsce działalności Marcina Lutra jako profesora uniwersytetu i Reformatora.
31.10.1517 r. – ogłoszenie 95 tez przeciwko odpustom, początek Reformacji.
10.12.1520 r. – spalenie bulli klątwy papieskiej przed bramami miasta.
19.05.1525 r. – pierwsza msza (nabożeństwo z Sakramentem Ołtarza w jęz. niemieckim),
miejsce pochówku Marcina Lutra i Filipa Melanchtona w kościele zamkowym.

1488 r. – Marcin Luter rozpoczyna naukę w szkole.

Miejsce urodzin Marcina Lutra (10.11.1483 r.) i jego śmierci(18.02.1546 r.)

1519 r. – dysputa między Marcinem Lutrem a Janem Eckiem o odpustach i władzy papieża.

1501 r. Marcin Luter rozpoczyna studia na miejscowym uniwersytecie,
1505 r. Marcin Luter wstępuje do zakonu augustianów.

1531 R. – książęta protestanccy tworzą Związek Szmalkaldzki, przymierze o charakterze obronnym.

1529 r. – dysputa religijna między Marcinem Lutrem a Ulrichem Zwinglim, reformatorem szwajcarskim.

16.04.1521 r. wystąpienie Marcina Lutra na sejmie przed Cesarzem Karolem V.

1529 r. – protest książąt na sejm przeciwko antyreformacyjnej ustawie, od tego protestu nazwano ewangelików protestantami.

1530 r. – Filip Melanchton w czasie obrad sejmu przedstawia wyznanie wiary nazwane Wyznaniem Augsburskim.
1555 r. – podpisanie pokoju religijnego.

Ukrywanie się na zamku Wartburg po sejmie w Wormacji. Przetłumaczenie przez Marcina Lutra Nowego Testamentu z języka greckiego na język niemiecki.

Eisleben:
miejsce urodzin Marcina Lutra (10.11.1483 r.) i jego śmierci (18.02.1546 r.)
Mansfeld:
1488 r. – Marcin Luter rozpoczyna naukę w szkole.
Magdeburg:
1497 r. – nauka Marcina Lutra w szkole katedralnej.
Eisenach:
1498 – 1501 – nauka Marcina Lutra w szkole parafialnej przy kościele św. Jerzego.
1521 r. – w pobliskim zamku Wartburg Marcin Luter ukrywa się po sejmie w Wormacji. Tłumaczy tam Nowy Testament z języka greckiego na język niemiecki.
Erfurt:
1501 r. Marcin Luter rozpoczyna studia na miejscowym uniwersytecie,
1505 r. Marcin Luter wstępuje do zakonu augustianów.
Wittenberga:
główne miejsce działalności Marcina Lutra jako profesora uniwersytetu i Reformatora.
31.10.1517 r. – ogłoszenie 95 tez przeciwko odpustom, początek Reformacji.
10.12.1520 r. – spalenie bulli klątwy papieskiej przed bramami miasta.
19.05.1525 r. – pierwsza msza (nabożeństwo z Sakramentem Ołtarza w jęz. niemieckim),
miejsce pochówku Marcina Lutra i Filipa Melanchtona w kościele zamkowym.
Lipsk:
1519 r. – dysputa między Marcinem Lutrem a Janem Eckiem o odpustach i władzy papieża.
Wormacja:
16.04.1521 r. wystąpienie Marcina Lutra na sejmie przed cesarzem Karolem V.
Spira:
1529 r. – protest książąt na sejm przeciwko antyreformacyjnej ustawie, od tego protestu nazwano ewangelików protestantami.
Marburg:
1529 r. – dysputa religijna między Marcinem Lutrem a Ulrichem Zwinglim, reformatorem szwajcarskim.
Augsburg:
1530 r. – Filip Melanchton w czasie obrad sejmu przedstawia wyznanie wiary nazwane Wyznaniem Augsburskim.
1555 r. – podpisanie pokoju religijnego.
Schmalkalden:
1531 R. – książęta protestanccy tworzą Związek Szmalkaldzki, przymierze o charakterze obronnym.