Marcin Luter

Marcin Luter (1483-1546) Reformator Kościoła chrześcijańskiego w 1501 r. rozpoczął studia na wydziale prawa w Erfurcie. Po przeżyciu burzy i złożeniu obietnicy świętej Annie przerwał studia i wstąpił do klasztoru augustianów. Rozpoczął studiowanie Biblii i przyjął święcenia kapłańskie. Na uniwersytecie w Wittenberdze podjął studia teologiczne,  a potem został tam wykładowcą.

Uzyskał stopień doktora teologii i jako profesor biblistyki zajął się wykładem Księgi Psalmów i listów apostoła Pawła. Odkrycie teologii o usprawiedliwieniu skłoniło go do protestu drzewko praktyce sprzedaży odpustów. Wyraził to w 95 tezach, które przybił na drzwiach kościoła Zamkowego w Wittenberdze 31 października 2017 r. Miały one być początkiem dyskusji akademickiej, ale szybko stały się znane w całym Kościele Zachodnim.

Tak rozpoczęła się Reformacja, czyli odnowa Kościoła chrześcijańskiego.