Wittenberga

Wittenberga, miasto w Niemczech nazywane Lutherstadt Wittenberg. Tutaj na drzwiach kościoła Zamkowego 31 października 1517 roku ks. Marcin Luter przybił 95 tez przeciw odpustom.

Celem wystąpienia Marcina Lutra nie było rozbicie Kościoła, ani też próba założenia własnego, ale odnowa wiary i przywrócenie Ewangelii jako najważniejszej rzeczy w Kościele. Teza 62: Prawdziwym skarbem Kościoła jest najświętsza Ewangelia chwały i łaski Bożej