Leśne kościoły

Leśne kościoły to miejsca odludnie położone w beskidzkich lasach, gdzie w okresie kontrreformacji (w latach ok. 1654–1709) ewangelicy ze Śląska Cieszyńskiego potajemnie odprawiali nabożeństwa.

W połowie XVI wieku większość mieszkańców Śląska Cieszyńskiego była ewangelikami. Jednak wolność religijna skończyła się, gdy po pokoju westfalskim panowanie na tym terenie przejęli Habsburgowie i rzymskokatolicyzm  stał się wyłącznie panującym wyznaniem. W 1654 roku zabrano ewangelikom większość kościołów. Do 1709 roku, a w niektórych okolicach do 1781 roku, ewangelicy mogli spotykać się tylko na tajnych nabożeństwach w leśnych kościołach.